Govardhan Puja

De vierde dag van Divali [Divāli] is Govardhana Puja [Govardhana Pūjā]. Op deze dag wees Krishna [Kṛṣṇa] de mensen erop om in plaats van Indra Devata [Indra Devatā] de berg Govardhana te vereren, waarop Indra woest werd en besloot de mensen te straffen.

Tithi

Kaartika shukla pratipad [kārtika śukla pratipad]

Achtergrond

Op de dag van de Govardhana Puja herdenken we dat Krishna de dorpelingen overhaalde om in plaats van Indra de berg Govardhana te vereren. Indra is immers een hemelse Devata: Hij is eeuwig en verbonden aan zijn plicht. De berg Govardhana daarentegen, die de dorpelingen voorzag in hun dagelijkse en primaire levensbehoeften, was als stoffelijk verschijnsel vergankelijk. Daarom was het volgens Krishna beter om de berg Govardhana te vereren dan Indra. De dorpelingen stopten daarom hun voorbereidingen van Indra’s verering en begonnen de Govardhana te vereren. Indra werd hierop razend en liet het dagenlang stormen en bliksemen. Om het dorp te beschermen, tilde Krishna de berg Govardhana op met zijn pink, zodat het hele dorp onder de berg kon schuilen. Op deze manier hebben Krishna en de Govardhana de dorpelingen gered. Uiteindelijk besefte Indra dat Krishna een avataara [avatāra] van Vishnu [Viṣṇu] was en zag zijn fout in. Sindsdien vereren we de Govardhana. Ook wordt Krishna vereerd, in de vorm van een koeherder.

Rituelen

Op de dag van Govardhana Puja staat de verering van Krishna centraal. Dit vereren kan gepaard gaan met vasten. Vasten is een manier om onthechting en onthouding te beoefenen. We passen ons eetpatroon tijdelijk aan door ons te beperken tot voedsel dat reiner is en dus een gunstigere werking heeft op onze geest. Sommige mensen beperken zich zelfs tot puur water en fruit of eten zelfs helemaal niets.

Als rituelen offeren de meeste mensen zuivere spijzen en bloemen. Bij het offeren reciteren we zijn mantra herhaaldelijk. De meest gebruikte mantra hierbij is “aum namo bhagavate vaasudevaaya” [ॐ namo bhagavate vāsudevāya]. We vereren Krishna middels puja [pūjā] en/of havana. Soms wordt ook de eigen japa mala [japa mālā] om of op het beeld van Krishna geplaatst voordat we Hem vereren of raken we het beeld even aan met de japa mala nadat we Krishna middels het beeld hebben vereerd. Vervolgens doen we mantra jaapa [mantra jāpa] met de mala met meestal één van de zojuist genoemde mantra’s.

In de meeste mandirs wordt Govardhana Puja niet gevierd.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *