Sanatan Dharma havana

Dit is een eenvoudige havana volgens de hedendaagse stroming Sanaatana Dharma [Sanātana Dharma]. Je vindt hier een stappenplan en audiobestanden, zodat je de havana zelfstandig kunt verrichten.

Benodigdheden:

 • Havana kund [kuṇḍ] (soort speciale bak van metaal waarin het offerritueel plaatsvindt)
 • Mangohout
 • Watten
 • Gesmolten ghee [ghī]
 • Kapura [kapūra] (kamfer)
 • Lota [loṭā] met koud kraanwater en lepeltje
 • Akshata [akṣata] (ongebroken korrels rijst, gewassen)
 • Havana samagri [havana sāmagrī]: saffraan, guggul [guggula], kamfer, jau (gerst), rijst (ongebakken en ongekookt!), chandan [candana], kruidnagels, nootmuskaat, groene kardemom, ghee, verse gedroogde hardi, gedroogde vruchten (zoals dadels en rozijnen), lotuszaden, rietsuiker, tila (sesamzaad), dhāna (ongepelde rijst), rietsuiker, geraspte kokosnoot en zwavel. We mengen deze ingrediënten en kunnen deze ook fijnmalen, zodat het mengsel fijn wordt er een aangename geur vrijkomt. Dit zijn milieuvriendelijke ingrediënten en zorgen voor minder rook, wat gezonder is voor ons lichaam.

1. Agni sthaapna [Agni sthāpanā] (Agni Deva aanroepen en een plaats geven)
We roepen Agni (de goddelijke gedaante van Vuur) aan en vragen Hem plaats te nemen in de havana kunda. Vuur heeft een belangrijke functie in het hindoeïsme. Het is één van de basiselementen en voorziet ons van levenskracht, warmte en energie. Vuur is de Zon, het licht, elektriciteit, maar ook bijvoorbeeld het spijsverteringsvuur. Zo manifesteert Agni zich in zowel zichtbare als onzichtbare gedaantes. In één van deze gedaantes is Hij de bode tussen hemel en aarde. Als wij iets aan Agni schenken, zorgt Hij ervoor dat het terechtkomt op de juiste bestemming. Daarom staat tijdens de havana Agni centraal. Middels de havana verzoeken we Agni om onze offers op hun bestemming te brengen. We vereren hierbij het Goddelijke in zijn abstracte hoedanigheid: er is wel sprake van eigenschappen maar er is geen vorm.

Allereerst plaatsen we het mangohout in zo’n vorm in de havana kund: #. Dan nemen we een stukje kamfer op een lepel, steken we deze aan en houden we het boven de havana kund terwijl we de volgende mantra reciteren.

ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा।
तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे॥
अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रु वे। देवांऽआसादयादिह।
ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि॥

ॐ bhūr-bhuvaḥ svar-dyauriva bhūmnā pṛthivīva varimṇā;
tasyāste pṛthivī deva-yajani pṛṣṭhe’gnimannāda-mannā-dyāyā-dadhe.
agniṃ dūtaṃ purodadhe havya-vāham-upabru ve; devāṃ’āsādayādiha.
ॐ agnaye namaḥ āvāhayāmi sthāpayāmi.

(O Almachtige Goddelijkheid, die de Beschermer, Instandhouder en Schepper is van al het bestaan, die op drie plaatsen – Aarde, atmosfeer en Hemel – verblijft! Ik plaats hierbij het vuur in de kund. Dit vuur zal alles verdelen over alle krachten en energiebronnen van de natuur in uw onmeetbare schepping, waarop de bewoners van de drie werelden gezegend zullen worden door de ontvangers van de offers.)

Bij “āvāhayāmi sthāpayāmi” plaatsen we het vuur in de havana kuṇḍa.

Vind je deze mantra te moeilijk? Reciteer dan alleen “ॐ agnaye namaḥ āvāhayāmi sthāpayāmi.”

2. Agni pradeepanam [Agni pradīpanam] (het vuur “aanwakkeren”)
Wanneer we het vuur in de havana kund plaatsen, is dit doorgaans nog klein. Daarom wakkeren we het aan, zodat er een mooie vlam kan ontstaan die niet uit gaat wanneer we iets in de havana kund offeren. Hiervoor vragen we de wijzen en ritualisten plaats te nemen aan de noordzijde van de havana kund, zodat zij ons kunnen bijstaan. We wakkeren met de rechterhand het vuur aan terwijl we de volgende mantra reciteren.

ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्त्ते स ग्वं सृजेथामयं च।
अस्मिन्त्सधस्थेऽध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा जयमानश्च सीदत॥

ॐ udbudhyasvāgne prati-jāgṛhi tvamiṣṭāpūrtte sa gvaṃ sṛjethāmayaṃ ca;
asmint-sadhasthe’dhyuttarasmin viśve devā yajamānaśca sīdata.

(Moge dit vuur zich verheffen en aanwakkeren, en de yajamaan [yajamāna] de nodige handelingen voltooien. Moge de wijzen en de yajamaans aan de noordkant van de vedi plaatsnemen, zowel hier als op de betere plaatsen.)

3. Gayatri stavana [Gāyatrī stavana] (gebed tot Surya [Sūrya] als oerbron van vuur)
De Gayatri stavana bestaat uit twaalf mantra’s en is een praarthna [prārthanā] (gebed) voor Surya (de Zon) als oerbron van vuur. Surya heeft twaalf kala’s [kalā] (eigenschappen) en daarom gebruiken we twaalf mantra’s. In deze mantra’s komt steeds de naam Savita terug. Dit is een andere naam van Surya. Bij elke mantra offeren we wat akshata met een bloem en wat water bij de havana kund.

१. ॐ यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादि रूपम्।
दारिद्र्य दुखक्षयकारणं च, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥

ॐ yanmaṇḍalaṃ dīptikaraṃ viśālaṃ ratnaprabhaṃ tīvra-manādi rūpam;
dāridrya dukhakṣayakāraṇaṃ ca, punātu māṃ tatsavitur-vareṇyam.

(Wiens centrum de Schenker van licht, de schittering van edelstenen, de belichaming van onbegrensde oneindigheid is. Wie armoede en leed wegneemt – Moge die eerwaarde Zon mij zuiveren.)

२. ॐ यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्ति कोविदम्।
तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥

ॐ yanmaṇḍalaṃ deva-gaṇaiḥ supūjitaṃ vipraiḥ stutaṃ bhāvana-mukti kovidam;
taṃ devadevaṃ praṇamāmi sūryaṃ, punātu māṃ tatsavitur-vareṇyam.

(Wiens centrum door de goddelijke energieën wordt vereerd, die mensen verlossing schenkt, die wordt geprezen door wijzen – Die goddelijke Zon begroet ik eerbiedig. Moge die eerwaarde Zon mij zuiveren.)

३. ॐ यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्य पूज्यं त्रिगुणात्म रूपम्।
समस्त तेजोमय दिव्यरूपं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥

ॐ yanmaṇḍalaṃ jñāna-ghanaṃ tvagamyaṃ trailokya pūjyaṃ triguṇātma rūpam;
samasta tejomaya divya-rūpaṃ, punātu māṃ tatsavitur-vareṇyam.

(Wiens centrum de standvastigheid van kennis kent, die in de drie werelden wordt vereerd en de belichaming van de natuur is, die de gedaante is van scherpzinnigheid en Goddelijkheid – Moge die eerwaarde Zon mij zuiveren.)

४. ॐ यन्मण्डलं गुढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानाम्।
यत् सर्वपापक्षयकारणं च, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥

ॐ yanmaṇḍalaṃ guḍhamati-prabodhaṃ dharmasya vṛddhiṃ kurute janānām;
yat sarva-pāpa-kṣaya-kāraṇaṃ ca, punātu māṃ tatsavitur-vareṇyam.

(Wiens centrum de belichaming is van het mysterieuze beginsel, die dat kent wat dharma vergroot, die de oorzaak is van de vernietiging van alle zonden – Moge die eerwaarde Zon mij zuiveren.)

५. ॐ यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुः सामसु संप्रगीतम्।
प्रकाशितं येन भूर्भुवः स्वः, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥

ॐ yanmaṇḍalaṃ vyādhi-vināśa-dakṣaṃ yadṛgyajuḥ sāmasu saṃpragītam;
prakāśitaṃ yena bhūr-bhuvaḥ svaḥ, punātu māṃ tatsavitur-vareṇyam.

(Wiens centrum in staat is alle ziektes te vernietigen, die wordt geprezen in de Rig- [Ṛg], Yajur- en Saamaveda [Sāmaveda] en die Aarde, lucht en Hemel verlicht – Moge die eerwaarde Zon mij zuiveren.)

६. ॐ यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारण सिद्ध सङ्घाः।
यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥

ॐ yanmaṇḍalaṃ veda-vido vadanti gāyanti yaccāraṇa siddha saṅghāḥ;
yadyogino yogajuṣāṃ ca saṅghāḥ, punātu māṃ tatsavitur-vareṇyam.

(Wiens centrum wordt geprezen door de Veda’s, die wordt bezongen door Vedisch geleerden en heiligen, met wie yogi’s zich verbinden middels meditatie – Moge die eerwaarde Zon mij zuiveren.)

७. ॐ यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह र्मत्यलोके।
यत्काल कालादिमनादिरूपम्, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥

ॐ yanmaṇḍalaṃ sarva-janeṣu pūjitaṃ jyotiśca kuryādiha martyaloke;
yatkāla kālādi-manādi-rūpam, punātu māṃ tatsavitur-vareṇyam.

(Wiens centrum door iedereen wordt vereerd, die de vergankelijke wereld verlicht, die zowel de tijd is als de oorzaak van tijd en de belichaming is van oneindigheid – Moge die eerwaarde Zon mij zuiveren.)

८. ॐ यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखास्यं यदक्षरं पापहरं जनानाम्।
यत्काल कल्पक्षयकारणं च, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥

ॐ yanmaṇḍalaṃ viṣṇu-catur-mukhāsyaṃ yadakṣaraṃ pāpaharaṃ janānām;
yatkāla kalpakṣayakāraṇaṃ ca, punātu māṃ tatsavitur-vareṇyam.

(Wiens centrum Vishnu [Viṣṇu] ofwel de gedaante van het Goddelijke is, die eeuwig is en de zonden van de mensen vernietigt, die zelfs in staat is de tijd te vernietigen – Moge die eerwaarde Zon mij zuiveren.)

९. ॐ यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धं उत्पत्ति रक्षा प्रलयप्रगल्भम्।
यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥

ॐ yanmaṇḍalaṃ viśva-sṛjāṃ prasiddhaṃ utpatti rakṣā pralaya-pragalbham;
yasmin jagat-saṃharate’khilaṃ ca, punātu māṃ tatsavitur-vareṇyam.

(Door wiens centrum het universum is ontstaan, die in staat is te scheppen, onderhouden en vernietigen en in wie deze hele wereld verdwijnt – Moge die eerwaarde Zon mij zuiveren.)

१०. ॐ यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परंधाम विशुद्धतत्त्वम्।
सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥

ॐ yanmaṇḍalaṃ sarva-gatasya viṣṇoḥ ātmā paraṃdhām viśuddha-tattvam;
sūkṣmāntarair-yogapathānu-gamyaṃ, punātu māṃ tatsavitur-vareṇyam.

(Wiens centrum de belichaming de alomtegenwoordige Vishnu is, die de hoogste toevlucht van de ziel is en die het Zuiver Bewustzijn is, die door het pad van yoga met het fijnstoffelijke het fijnstoffelijke weet te bereiken – Moge die eerwaarde Zon mij zuiveren.)

११. ॐ यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारण सिद्ध संघाः।
यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥

ॐ yanmaṇḍalaṃ brahma-vido vadanti gāyanti yaccāraṇa siddha saṃghāḥ;
yanmaṇḍalaṃ veda-vidaḥ smaranti, punātu māṃ tatsavitur-vareṇyam.

(Wiens centrum de kenners van Brahma prijzen, wiens lof wordt bezongen door Vedisch geleerden en heiligen, op wiens grootheid de kenners van de Veda’s mediteren – Moge die eerwaarde Zon mij zuiveren.)

१२. ॐ यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यम्।
तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥

ॐ yanmaṇḍalaṃ veda-vido-pagītaṃ yadyogināṃ yogapathānu-gamyam;
tatsarva-vedaṃ praṇamāmi divyaṃ, punātu māṃ tatsavitur-vareṇyam.

(Wiens centrum wordt bezongen door de Veda’s en de kenners van de Veda’s, die gerealiseerd kan worden door yogi’s middels manieren van yoga en die het Goddelijke is dat eerbiedig wordt begroet door alle Veda’s – Moge die eerwaarde Zon mij zuiveren.)

4. Samidha [samidhā] (vierdelig offer aan Agni)
Wanneer we vuur voeden, zal het in kracht toenemen en licht verspreiden. Hierdoor blijven zowel innerlijke als uiterlijke vijanden op afstand. Daarom voeden we bij deze rituele handeling het vuur. Bij elk van de mantra’s nemen we met onze duim, ringvinger en middelvinger een klein stukje hout, dippen we dit in ghee en offeren we het in het vuur op het woord “svaha” [svāhā].

ॐ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्द्धय।
चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा॥
इदमग्नेय जातवेदसे इदं न मम।

ॐ ayanta idhma ātmā jātavedas-tenedhyasva vardhasva ceddha varddhaya;
cāsmān prajayā paśubhir-brahma-varcasenānnādyena samedhaya svāhā.
idam-agnaye jātavedase idaṃ na mama.

(O zielen, voed het constant bewaarde vuur met brandstof, ontsteek het met ghee en zet er havis (offeringen, samagri [sāmagri]) in. Moge dit offer jaatavedas-agni [jātavedas-agni] toekomen, niet mij.)

ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम्।
आस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा॥
इदमग्नये इदं न मम।

ॐ samidhāgniṃ duvasyata ghṛtair-bodhayatātithim;
āsmin havyā juhotana svāhā.
idam-agnaye idaṃ na mama.

(Giet zuivere, gesmolten ghee op het brandende vuur dat aanwezig is in alle objecten van de wereld. Moge dit offer Agni toekomen, niet mij.)

ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन।
अग्नये जातवेदसे स्वाहा॥
इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम।

ॐ susamiddhāya śociṣe ghṛtaṃ tīvraṃ juhotana;
agnaye jātavedase svāhā.
idam-agnaye jātavedase idaṃ na mama.

(Deze ghee-offers zijn voor het vuur, de bron van alles. Moge dit offer jaatavedas-agni toekomen, niet mij.)

ॐ तन्त्वा समिद्भिरङि्गरो घृतेन वर्द्धयामसि।
बृहच्छोचा यविष्ठय स्वाहा॥
इदमग्नेऽङिगरसे इदं न मम।

ॐ tantvā samidbhir-aṅgiro ghṛtena varddhayāmasi;
bṛhacchocā yaviṣṭhaya svāhā.
idam-agnaye’ṅgirase idaṃ na mama.

(Met brandhout en ghee laten we het alomtegenwoordige vuur verder gloeien en moedigen we het vuur aan om steeds hoger op te laaien. Moge dit offer het allesdoordringende Agni toekomen, niet mij.)

5. Jala prasechan [prasecana] (wateroffer voor Agni)
Met een wateroffer vragen we Agni’s zegen om spirituele groei te bereiken. We nemen wat water uit de lota en sprenkelen dit ten oosten, westen en noorden van de havana kund. Met de laatste mantra sprenkelen we water in elk van de vier hoeken van de havana kund.

ॐ अदितेऽनुमन्यस्व॥ (पूर्व)
ॐ अनुमतेऽनुमन्यस्व॥ (पश्चिम)
ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व॥ (उत्तर)
ॐ देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय।
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु॥ (कुण्ड के चारों ओर)

ॐ adite’numanyasva. (oost)
ॐ anumate’numanyasva. (west)
ॐ sarasvatya-numanyasva. (noord)
ॐ deva savitaḥ prasuva yajñaṃ prasuva yajñapatiṃ bhagāya.
divyo gandharvaḥ ketapūḥ ketannaḥ punātu vācaspatir-vācaṃ naḥ svadatu. (alle vier kanten van de havana kuṇḍa)

(O onverdeelde Goddelijkheid, moge ik onzelfzuchtig zijn en anderen helpen. O wijze en goedgunstige Goddelijkheid, moge ik wijs en goedgunstig zijn. O bron van alle wijsheid, schenk ons kennis en laat onze gedachten één zijn met U. O Goddelijke, Allesaandrijvende Allerhoogste, bevorder de nobele intenties van hen allen die nobele daden verrichten en assisteer ze om glorie te bereiken. Moge U, o Almachtige, ons verstand zuiveren en onze spraak zoet maken.)

6. Ghritaahuti [ghṛtāhuti] (ghee-offers aan goddelijke energieën)
De goddelijke energieën zijn elementen die ons continu voeden met kosmische energie. We staan nu bij hen stil en bedanken hen. We reciteren hierbij de volgende mantra’s, waarbij we steeds op “svaahaa” wat ghee in de havana kund offeren.

ॐ अग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदं न मम्॥ (उत्तर)
ॐ सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं न मम॥ (दक्षिण)
ॐ प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं न मम॥
ॐ इन्द्राय स्वाहा। इदं इन्द्राय इदं न मम॥
ॐ भूरग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदं न मम॥
ॐ भुवर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे इदं न मम॥
ॐ स्वरादित्याय स्वाहा। इदमादित्याय इदं न मम॥

ॐ agnaye svāhā; idam-agnaye idaṃ na mama. (uttara)
ॐ somāya svāhā; idaṃ somāya idaṃ na mama. (dakṣiṇa)
ॐ prajāpataye svāhā; idaṃ prajāpataye idaṃ na mama.
ॐ indrāya svāhā; idam-indrāya idaṃ na mama.
ॐ bhūr-agnaye svāhā; idam-agnaye idaṃ na mama.
ॐ bhuvar-vāyave svāhā; idaṃ vāyave idaṃ na mama.
ॐ svar-ādityāya svāhā; idam-ādityāya idaṃ na mama.

(Ik offer dit aan Agni. Moge dit offer Agni toekomen, niet mij. (noord)
Ik offer dit aan Soma. Moge dit offer Soma toekomen, niet mij. (zuid)
Ik offer dit aan Prajāpati. Moge dit offer Prajāpati toekomen, niet mij.
Ik offer dit aan Indra. Moge dit offer Indra toekomen, niet mij.
Ik offer dit aan de lucht. Moge dit offer de lucht toekomen, niet mij.
Ik offer dit aan de ruimte. Moge dit offer de ruimte toekomen, niet mij.
Ik offer dit aan de Zon. Moge dit offer de Zon toekomen, niet mij.)

Vervolgens reciteren we de volgende mantra, waarbij we steeds op “svaahaa” wat ghee in de havana kund offeren.

ॐ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्द्धय।
चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा॥
इदमग्नेय जातवेदसे इदं न मम। (५x)

ॐ ayanta idhma ātmā jātavedas-tenedhyasva vardhasva ceddha varddhaya;
cāsmān prajayā paśubhir-brahma-varcasenānnādyena samedhaya svāhā.
idam-agnaye jātavedase idaṃ na mama. (5x)

O zielen, voed het constant bewaarde vuur met brandstof, ontsteek het met ghee en zet er havis (offeringen, samagri) in. Moge dit offer jaatavedas-agni toekomen, niet mij.

7. Gayatri [Gāyatrī] mantra aahuti (vuuroffer aan Brahma)
De Gayatri mantra wordt gezien als de krachtigste Vedische mantra, omdat deze mantra is samengesteld uit zeer krachtige klanken. Daarmee wordt de Gayatri mantra ook wel als personificatie gezien van Brahman. We reciteren drie keer de Gayatri mantra en offeren steeds bij het woord “svaha” wat havana samagri in de havana kund.

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्र्यै इदं न मम॥

ॐ bhūr-bhuvaḥ svaḥ tatsavitur-vareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi dhiyo yo naḥ pracodayāt svāhā;
idaṃ gāyatryai idaṃ na mama.

Dat wat het grofstoffelijke, mentale en oorzakelijke doordringt, het bestaan verlicht en inspireert, de Eeuwige Gelukzaligheid is; op dat Goddelijke Bewustzijn mediteren wij. Moge Zijn verlichting ons intellect inspireren. Ik offer dit. Moge dit offer Gayatri toekomen, niet mij.

8. Purnaahuti [pūrṇāhuti] (laatste drie offerandes van de overgebleven havana samagri)
Met de laatste vuuroffers duiden we het voltooien van dit ritueel aan. Alles in deze stoffelijke wereld is onvolledig en incompleet. Zo is ook deze havana onvolledig en incompleet. We handelen slechts naar ons eigen vermogen en ons eigen inzicht. Met deze handeling vragen we het Goddelijke de volgende offers te accepteren om al het ontbrekende van de havana aan te vullen. We verdelen het restant van de havana samagri in drieën en offeren bij elk van de onderstaande mantra’s op “svaha” een deel in de havana kund.

१. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा॥

ॐ pūrṇam-adaḥ pūrṇmidaṃ pūrṇāt-pūrṇam-udacyate;
pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevā-vaśiṣyate svāhā.

Dat is volmaakt en dit is volmaakt. Het volmaakte komt voort uit het volmaakte. Neem het volmaakte af van het volmaakte en dan blijft enkel het volmaakte achter.

२. ॐ पूर्णादर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत।
वस्नेव विक्रीणा वहा इषमूर्ज ग्वं शतक्रतो स्वाहा॥

ॐ pūrṇā-darvi parāpata supūrṇā punarāpata;
vasneva vikrīṇā vahā iṣamūrja gvaṃ śatakrato svāhā.

O (volmaakte) lepel, ga vol weg en kom rijkelijk gevuld terug. O Shatakratu [Śatakratu] (“Hij die gerelateerd is aan Indra” of “Hij met honderd krachten”), laat handel tot ons komen in de vorm van goederen, voedsel en kracht. Moge dit offer U toekomen.

३. ॐ सर्वं वै पूर्ण ग्वं स्वाहा।

ॐ sarvaṃ vai pūrṇa gvaṃ svāhā.

Alles is volmaakt. Moge dit offer U toekomen.

9. Vasodhara [vasodhārā] (onafgebroken stroom van de ghī die is overgebleven)
Ghee staat symbool voor de onstuimige geest. Met deze handeling offeren we als het ware onze geest aan het Goddelijke, opdat wij altijd zuivere intenties zullen hebben, zuivere activiteiten zullen verrichten en wij doordrongen worden van zuivere kwaliteiten. We nemen de kom met de resterende ghee in onze handen, staan op en gieten de kom in één straal leeg in de havana kund. Hierbij reciteren we de volgende mantra.

ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्।
देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाहा॥

ॐ vasoḥ pavitramasi śatadhāraṃ vasoḥ pavitramasi sahastra-dhāram;
devastvā savitā punātu vasoḥ pavitreṇa śatadhāreṇa supvā kāmadhukṣaḥ svāhā.

(U bent de zuiveraar van de natuur, Hij met honderd stromen. U bent de zuiveraar van de natuur, Hij met duizend stromen. Moge al dat leeft gezuiverd worden door de honderd stromen van de Goddelijke Zon die de natuur zuivert. Moge dit offer U toekomen.)

10. Aachamani [ācamanī] (mond spoelen)
Nadat we hebben gegeten spoelen we onze mond, zodat het vuil los komt en vervolgens wordt uitgespuugd. Daarom bieden we het Goddelijke ook water aan na het offeren van de spijs. Het offeren van spijzen en water symboliseert het vasthouden en loslaten van materiële (en dus tijdelijke) zaken. Ook symboliseren deze handelingen samen dat onze spraak altijd zuiver hoort te zijn. We horen goede woorden te spreken, omdat we met onze spraak een invloed uitoefenen op anderen en daarmee karma verrichten. We reciteren de mantra en sprenkelen water bij de havana kund.

ॐ सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धिं निर्मलंजलं।
आचम्यतां मयादत्तं प्रसीद परमेश्वर॥
ॐ अग्नये नमः। मुखे आचमीयं जलं समर्पयामि।

ॐ sarva-tīrtha-samāyuktaṃ sugandhiṃ nirmalaṃ-jalaṃ;
ācam-yatāṃ mayā-dattaṃ prasīda parameśvara.
ॐ agnaye namaḥ. mukhe ācamanīyaṃ jalaṃ samarpayāmi.

(O Allerhoogste, alle heilige wateren zijn bij elkaar aanwezig in dit geurige water dat geen materiële verontreiniging bevat. Accepteer dit water dat ik U schenk om uw mond te wassen. Ik buig tot Agni. Accepteer dit water om uw mond te wassen.)

11. Praarthna
Vuur geeft levenskracht, warmte en energie, en is altijd overal aanwezig. Het manifesteert zich in zowel zichtbare als onzichtbare vormen en is daardoor altijd een belangrijke aanwezigheid in ons leven. Agni vervult vele functies in ons dagelijkse leven. Met dit gebed betuigen wij Hem onze eerbied en danken wij Hem voor alle processen die continu Hij voor ons uitvoert. We vouwen onze handen en reciteren de volgende mantra.

ॐ श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम्। तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन॥
भो भो अग्ने! महाशक्ते सर्वकर्म प्रसाधन। कर्मान्तरेऽपि सम्प्राप्ते सानिध्यं कुरु सर्वदा॥

ॐ śraddhāṃ medhāṃ yaśaḥ prajñāṃ vidyāṃ buddhiṃ śriyaṃ balam. teja āyuṣyam-ārogyaṃ dehi me havya-vāhana.
bho bho agne! mahāśakte sarvakarma prasādhana. karmāntare’pi samprāpte sānidhyaṃ kuru sarvadā.

O boodschapper (Agni), schenk me vertrouwen, wijsheid, glorie, begrip, kennis, intelligentie, rijkdom, kracht, een lang leven, pracht en gezondheid. Wees gegroet, o Agni. U bent de grote kracht die alle activiteiten tot uiting brengt. Tijdens de activiteiten bent U ook altijd aanwezig.

3 antwoorden
 1. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Hi Ranjita,

  Afgelopen Navratri heb ik al de Murti Puja’s uitgevoerd. Echter zou ik volgende Navratri Chandi Havan willen doen.
  Wat zijn de gebruikelijke Mantra’s en hoe voer ik dit uit?

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *