Algemene mantra’s

ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः।
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः॥

oṃkāraṃ bindusaṃyuktaṃ nityaṃ dhyāyanti yoginaḥ;
kāmadaṃ mokṣadaṃ caiva oṃkārāya namo namaḥ. (Skaṇḍa Purāṇa, Revākhaṇḍa 34.81)

Ik bied mijn respect aan deze heilige klank ॐ waarop de yogi’s constant mediteren. Deze ॐ heeft de kracht om onze materiële en spirituele wensen te vervullen. Deze ॐ geschreven met een stip symboliseert dat wij allen druppels zijn die van die ॐ zijn gekomen. Aan deze ॐ offeren we onze groet.

ॐ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः।
गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः॥

ॐ gurura brahmā gurura viṣṇu gurura devo maheśvaraḥ;
gurura sākṣāt parabrahma tasmai śrī gurave namaḥ. (Guru Gītā, vers 32)

De leraar is als Brahma, als Vishnu en als Shiva. De leraar is als de Allerhoogste, Brahman, en daarom buigen we eerbiedig tot onze leraar.

ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव।
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव॥
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव।
त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥

ॐ tvameva mātā ca pitā tvameva;
tvameva bandhuśca sakhā tvameva.
tvameva vidyā draviṇaṃ tvameva;
tvameva sarvaṃ mama deva-deva. – Pandava Gita 27

U bent mijn moeder, u bent mijn vader. U bent mijn vriend, u bent mijn metgezel. U bent kennis, u bent rijkdom. U bent alles, o mijn goddelijke gedaantes.

धर्म की जय हो
अधर्म का नाश हो
प्राणियों में सद्भावना हो
विश्व का कल्याण हो
(ॐ) हर हर महादेव

dharma kī jaya ho.
adharma kā nāśa ho.
pr
āṇiyo me sadbhāvanā ho.
vi
śva kā kalyāṇa ho.
(ॐ) hara hara mah
ādeva. (niet iedereen zegt ॐ hierbij)

Glorie aan dharma!
Vernietiging aan adharma!
Moge er in ieder leven zuivere gevoelens zijn!
Voorspoed aan het universum!
Neem mijn leed weg, o grootste van de goddelijke gedaantes (Shiva)!

Hara betekent ‘vernietigen’ en kan ook wel worden vertaald als ‘individu’. Met Mahadeva wordt Shiva aangeduid. Met “hara hara mahadeva” wordt bedoeld dat we het individuele ego opgeven om één te worden met het collectieve. Daarom doen we onze handen ook omhoog wanneer we “hara hara mahadeva” zeggen.

Durga mantra’s

ॐ जयन्ती मंगला काली भद्र-काली कलालिनी।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।।

ॐ jayantī maṃgalā kālī bhadra-kālī kapālinī.
durgā kṣamā śivā dhātrī svāhā svadhā namo’stute. (Devī Saptaśatī Argalā-stotram, vers 2, onderdeel van de Mārkaṇḍeya Purāṇa)

O overwinnende, gunstige Kali en Bhadrakali, zij die een krans van schedels draagt. O Durga, belichaming van vergeving, wederhelft van Shiva, pleegmoeder, kosmisch wezen door wie het individu is omringd (Svaha) en kosmisch wezen tot wie de offeringen komen (Svadha); ik buig tot u.

ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्र्यंबके गौरि नारायणी नमोऽस्तुते॥

ॐ sarvamaṃgala-māṃgalye śive sarvārtha-sādhike.
śaraṇye tryaṃbake gauri nārāyaṇī namo’stute. (Devī Saptaśatī Nārāyaṇi Stuti, vers 8, onderdeel van de Mārkaṇḍeya Purāṇa)

O meest gunstige van al het gunstige, gunstige die ondanks alle rijkdommen toch eenvoudig is. O schenkster van toevlucht, drie-ogige Gauri, vrouw van Narayana (Narayani); ik buig tot u.

ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते॥

ॐ sarva-svarūpe sarveśe sarva-śakti samanvite.
bhaye-bhyas-trāhi no devī durge devī namo’stute. (Devī Saptaśatī Nārāyaṇi Stuti, vers 22, onderdeel van de Mārkaṇḍeya Purāṇa)

O zij die in staat is alle gedaantes aan te nemen en in wie alle energieën zijn verzameld! Bescherm ons van onze angsten. O goddelijke devi Durga, ik buig tot u.

ॐ शरणागत दीनार्थ परित्राण परायने।
सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते॥

ॐ śaraṇāgata dīnārtha paritrāṇa parāyane.
sarva-śakti hare devī nārāyaṇī namo’stute. (Devī Saptaśatī Nārāyaṇi Stuti, vers 10, onderdeel van de Mārkaṇḍeya Purāṇa)

O beschermer, rijkdom van de armen, toevlucht van iedereen die aan u denkt. U bent de drager van alle energieën. O Narayani, ik buig tot u.

ॐ सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनि।
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते॥

ॐ sṛṣṭi-sthiti vināśānāṃ śaktibhūte sanātani.
guṇāśraye guṇamaye nārāyaṇī namo’stute. (Devī Saptaśatī Nārāyaṇi Stuti, vers 9, onderdeel van de Mārkaṇḍeya Purāṇa)

O zij die de toestand van de schepping vernietigt en het eeuwige wezen van kracht is. O woonplaats van kwaliteiten, bestaand uit de drie guna’s; ik buig tot u, o Narayani.

ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी।
सर्वानन्दकरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते॥

ॐ kālī kālī mahā-kālī kālike parameśvarī.
sarvānanda-kare devī nārāyaṇī namo’stute.

O Kali, Kali, Maha Kali, Kalika, hoogste heerseres. O Devi die iedereen gelukzaligheid brengt. O Narayani, ik buig tot u.

ॐ जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतापहारिणि।
जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तुते॥

ॐ jaya tvaṃ devi cāmuṇḍe jaya bhūtāpa-hāriṇi.
jaya sarvagate devi kālarātri namo’stute. (Devī Saptaśatī Argalā-stotram, vers 1, onderdeel van de Mārkaṇḍeya Purāṇa)

O goddelijke devi Chamunda, glorie aan u. Glorie aan u, o redder van alle schepsels. Glorie aan u, o devi die de toevlucht van allen is. O Kalaratri, ik buig tot u.

Ganesha mantra’s

ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्।
उमासुतं शोकविनाषकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजम्॥

ॐ gajānanaṃ bhūta-gaṇādi-sevitam kapittha-jambū-phala-cāru-bhakṣaṇam;
umāsutaṃ śoka-vināṣa-kārakam namāmi vighneśvara-pāda-paṃkajam.

O heer van allen die door alle wezens wordt geëerd/gediend! In uw handen draagt u jambu-vruchten, pap en spijzen. Zoon van Uma (Parvati) die alle verdriet vernietigt. O vernietiger van obstakels, ik buig en ben geknield voor uw lotusvoeten.

ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

ॐ vakra-tuṇḍa mahākāya sūryakoṭi samaprabha;
nirvighnaṃ kuru me deva sarva-kāryeṣu sarvadā.

O heer met het olifantenhoofd en een groot lichaam, stralend als duizend zonnen. Ik vraag u uw genade zodat deze taak die ik start compleet zal zijn zonder enige hindernis.

Gayatri mantra

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।

ॐ bhūr-bhuvaḥ svaḥ tatsavitur-vareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi dhiyo yo naḥ pracodayāt.

Dat wat het grofstoffelijke, mentale en oorzakelijke doordringt, het bestaan verlicht en inspireert, de eeuwige gelukzaligheid is; op dat goddelijk bewustzijn mediteren wij, opdat het ons mag verlichten.

Gayatri mantra’s

Gayatri mantra’s zijn mantra’s toegespitst op een specifieke goddelijke energie. Deze mantra’s worden vaak gebruikt om specifieke doelen te bereiken of als eenvoudige langere mantra voor mantra japa.

अग्नि: ॐ महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्।

Agni: ॐ mahā-jvālāya vidmahe agni-devāya dhīmahi tanno agniḥ pracodayāt.

We zullen de grote vlam leren kennen en mediteren op het goddelijke vuur. Hierdoor zal Agni ons verlichten.

ब्रह्मा: ॐ चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्।

Brahmā: ॐ caturmukhāya vidmahe haṃsāruḍāya dhīmahi tanno brahmā pracodayāt.

We zullen degene met vier hoofden leren kennen en mediteren op degene die een zwaan als rijdier heeft. Hierdoor zal Brahma ons verlichten.

बृहस्पति: ॐ गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्।

Bṛhaspati: ॐ gurudevāya vidmahe parabrahmaṇe dhīmahi tanno guruḥ pracodayāt.

We zullen de goddelijke leermeester leren kennen en mediteren op de hoogste Brahman. Hierdoor zal de leermeester ons verlichten.

बुध: ॐ गजध्वजाय विद्महे सुखहस्ताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्।

Budha: ॐ gajadhvajāya vidmahe sukha-hastāya dhīmahi tanno budhaḥ pracodayāt.

We zullen de vlag van de olifant leren kennen en mediteren op degene die geluk schenkt. Hierdoor zal Budha ons verlichten.

चन्द्र: ॐ शिर्पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चन्द्रः प्रचोदयात्।

Candra: ॐ śirputrāya vidmahe amṛta tatvāya dhīmahi tanno candraḥ pracodayāt.

We zullen de zoon van de wijze (Atri) leren kennen en mediteren op het element nectar. Hierdoor zal Chandra ons verlichten.

दुर्गा: ॐ गिरिजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमही तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्।

Durgā: ॐ girijāyai vidmahe śiva-priyāyai dhīmahi tanno durgā pracodayāt.

We zullen de dochter van de bergen leren kennen en mediteren op de geliefde van Shiva. Hierdoor zal Durga ons verlichten.

गणेश: ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।

Gaṇeśa: ॐ tatpuruṣāya vidmahe vakratuṇḍāya dhīmahi tanno dantiḥ pracodayāt.

We zullen dat kosmische wezen leren kennen en mediteren op degene met de gebogen slurf. Hierdoor zal degene met de slagtand ons verlichten.

हंस: ॐ परम्हंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्।  

Haṃsa: ॐ paramhaṃsāya vidmahe mahā-haṃsāya dhīmahi tanno haṃsaḥ pracodayāt.

We zullen de hoogste zwaan leren kennen en mediteren op de grote zwaan. Hierdoor zal Hamsa ons verlichten.

हनुमान: ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्।

Hanumāna: ॐ añjanī-sutāya vidmahe vāyuputrāya dhīmahi tanno mārutiḥ pracodayāt.

We zullen de zoon van Anjani leren kennen en mediteren op de zoon van de wind. Hierdoor zal Maruti ons verlichten.

हयग्रीव: ॐ वाणीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीवः प्रचोदयात्।

Hayagrīva: ॐ vāṇīśvarāya vidmahe hayagrīvāya dhīmahi tanno hayagrīvaḥ pracodayāt.

We zullen de heer van klank leren kennen en mediteren op Hayagriva. Hierdoor zal Hayagriva ons verlichten.

इन्द्र: ॐ सहस्रनेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इन्द्रः प्रचोदयात्।

Indra: ॐ sahasranetrāya vidmahe vajrahastāya dhīmahi tanno indraḥ pracodayāt.

We zullen degene met duizend ogen leren kennen en mediteren op degene die een bliksemschicht in zijn hand heeft. Hierdoor zal Indra ons verlichten.

काली: ॐ काल्यै विद्महे श्मशानवासिनी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्।

Kālī: ॐ kālyai vidmahe śmaśāna-vāsinī dhīmahi tanno devī pracodayāt.

We zullen Kali leren kennen en mediteren op degene die op een crematiegrond verblijft. Hierdoor zal Devi ons verlichten.

केतु: ॐ चित्रवर्णाय विद्महे सर्परूपाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात्।

Ketu: ॐ citravarṇāya vidmahe sarparūpāya dhīmahi tanno ketuḥ pracodayāt.

We zullen degene met verschillende kleuren/karakteristieken leren kennen en mediteren op degene die de gedaante van een slang heeft. Hierdoor zal Ketu ons verlichten.

कृष्ण: ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्।

Kṛṣṇa: ॐ devakī-nandanāya vidmahe vāsudevāya dhīmahi tanno kṛṣṇaḥ pracodayāt.

We zullen de zoon van Devani leren kennen en mediteren op de zoon van Vasudeva. Hierdoor zal Krishna ons verlichten.

लक्ष्मी: ॐ महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुप्रियायै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।

Lakṣmī: ॐ mahā-lakṣmyai vidmahe viṣṇu-priyāyai dhīmahi tanno lakṣmī pracodayāt.

We zullen Maha Lakshmi leren kennen en mediteren op de geliefde van Vishnu. Hierdoor zal Lakshmi ons verlichten.

मंगल: ॐ अंगारकाय विद्महे भूमिपालाय धीमहि तन्नो कुजः प्रचोदयात्।

Maṅgala: ॐ aṃgārakāya vidmahe bhūmipālāya dhīmahi tanno kujaḥ pracodayāt.

We zullen degene die rood is leren kennen en mediteren op degene die door de aarde is ontstaan. Hierdoor zal Mangala ons verlichten.

पृथिवी: ॐ पृथिवी देव्यै विद्महे सहस्रमूर्तये धीमहि तन्नो पृथिवी प्रचोदयात्।

Pṛthivī: ॐ pṛthivī devyai vidmahe sahasra-mūrtaye dhīmahi tanno pṛthivī pracodayāt.

We zullen de goddelijke aarde leren kennen en mediteren op zij met duizend gedaantes. Hierdoor zal Prithvi ons verlichten.

राधा: ॐ वृषभानुजायै विद्महे कृष्णप्रियायै धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्।

Rādhā: ॐ vṛṣabhānujāyai vidmahe kṛṣṇa-priyāyai dhīmahi tanno rādhā pracodayāt.

We zullen het licht van Vrindavana leren kennen en mediteren op de geliefde van Krishna. Hierdoor zal Radha ons verlichten.

राहु: ॐ नाकध्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात्‌।

Rāhu: ॐ nākadhvajāya vidmahe padmahastāya dhīmahi tanno rāhuḥ pracodayāt.

We zullen de vlag van de alligator leren kennen en mediteren op degene die een lotusbloem in zijn hand heeft. Hierdoor zal Rahu ons verlichten.

राम: ॐ दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्।

Rāma: ॐ daśarathāya vidmahe sītā-vallabhāya dhīmahi tanno rāmaḥ pracodayāt.

We zullen de zoon van Dasharatha leren kennen en mediteren op de echtgenoot van Sita. Hierdoor zal Rama ons verlichten.

शनि: ॐ शनैश्चराय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्‌।

Śani: ॐ śanaiścarāya vidmahe sūryaputrāya dhīmahi tanno mandaḥ pracodayāt.

We zullen Shani leren kennen en mediteren op de zoon van Surya. Hierdoor zal Shani ons verlichten.

सरस्वती: ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मापत्निये धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्।

Sarasvatī: ॐ sarasvatyai vidmahe brahmāpatniye dhīmahi tanno sarasvatī pracodayāt.

We zullen Sarasvati leren kennen en mediteren op de echtgenote van Brahma. Hierdoor zal Sarasvati ons verlichten.

सीता: ॐ जनक नन्दिन्यै विद्महे भूमिजायै धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्।

Sītā: ॐ janaka nandinyai vidmahe bhūmi-jāyai dhīmahi tanno sītā pracodayāt.

We zullen de dochter van Janaka leren kennen en mediteren op zij die uit de aarde is geboren. Hierdoor zal Sita ons verlichten.

शिव: ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।

Śiva: ॐ pañcavaktrāya vidmahe mahādevāya dhīmahi tanno rudraḥ pracodayāt.

We zullen degene met vijf hoofden leren kennen en mediteren op de grootste onder de goddelijke gedaantes. Hierdoor zal Rudra ons verlichten.

शुक्र: ॐ अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्‌।

Śukra: ॐ aśvadhvajāya vidmahe dhanurhastāya dhīmahi tanno śukraḥ pracodayāt.

We zullen de vlag van het paard leren kennen en mediteren op degene die een boog in zijn hand heeft. Hierdoor zal Shukra ons verlichten.

सूर्य: ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्।

Sūrya: ॐ bhāskarāya vidmahe divākarāya dhīmahi tanno sūryaḥ pracodayāt.

We zullen het schitterende leren kennen en mediteren op degene die licht brengt. Hierdoor zal Surya ons verlichten.

तुलसी: ॐ तुलस्यै विद्महे विष्णु प्रियायै धीमहि तन्नो वृन्दा प्रचोदयात्।

Tulasī: ॐ tulasyai vidmahe viṣṇu priyāyai dhīmahi tanno vṛndā pracodayāt.

We zullen Tulsi leren kennen en mediteren op de geliefde van Vishnu. Hierdoor zal Vrinda (Tulsi) ons verlichten.

वरुण: ॐ जलबिम्बाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्।

Varuṇa: ॐ jalabimbāya vidmahe nīla puruṣāya dhīmahi tanno varuṇaḥ pracodayāt.

We zullen de gedaante van water leren kennen en mediteren op de blauwe Purusha. Hierdoor zal Varuna ons verlichten.

विष्णु: ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌।

Viṣṇu: ॐ nārāyaṇāya vidmahe vāsudevāya dhīmahi tanno viṣṇuḥ pracodayāt.

We zullen de woonplaats van de mens leren kennen en mediteren op de zoon van Vasudeva. Hierdoor zal Vishnu ons verlichten.

यम: ॐ सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्।

Yama: ॐ sūryaputrāya vidmahe mahākālāya dhīmahi tanno yamaḥ pracodayāt.

We zullen de zoon van Surya leren kennen en mediteren op Mahakal. Hierdoor zal Yama ons verlichten.

Hanuman mantra’s

ॐ अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्।
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्॥

ॐ añjanā-nandanaṃ vīraṃ jānakī-śoka-nāśanam;
kapīśam-akṣahantāraṃ vande laṅkā-bhayaṅkaram.

De zoon van Anjana, de dappere die het verdriet van Sita vernietigde, de leider van de apen, de vernietiger van Akshayakumara (Ravana’s zoon), degene die Lanka de stuipen op het lijf jaagde; ik eer hem.

ॐ प्रनवउँ पवनकुमार खल बन पावक ज्ञानधन।
जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर॥

ॐ pranavau pavanakumāra khala bana pāvaka jñānadhana;
jāsu hṛdaya āgāra basahi rāma sara cāpa dhara.

De zoon van de wind, hij die als vuur door het woud van slechte mensen gaat, hij die als de regenwolk van wijsheid is. In wiens midden van het hart Rama woont, de boog en pijl vasthoudend. Tot hem buig ik eerbiedig.

ॐ मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये॥

ॐ manojavaṃ māruta tulyavegaṃ jitendriyaṃ buddhimatāṃ variṣṭham;
vātātmajaṃ vānarayūtha-mukhyam śrī-rāma-dūtaṃ śaraṇaṃ prapadye.

Hij die zo snel is als het verstand en zo sterk als de wind, hij die zijn gevoelens heeft overwonnen en die de beste onder de wijzen is, hij die de zoon van de wind is en de leider van de apen. Ik buig tot deze boodschapper van Rama.

Korte mantra’s

अग्नि: ॐ अग्नये नमः।

Agni: ॐ agnaye namaḥ.

Ik buig tot Agni.

ब्रह्मा: ॐ प्रजापतये नमः।

Brahmā: ॐ prajāpataye namaḥ.

Ik buig tot de heer van de schepsels (Brahma).

बृहस्पति: ॐ बृम् बृहस्पतये नमः।

Bṛhaspati: ॐ bṛm bṛhaspataye namaḥ.

Ik buig tot Brihaspati.

बुध: ॐ बुम् बुधाय नमः।

Budha: ॐ bum budhāya namaḥ.

Ik buig tot Budha.

चन्द्र: ॐ सोम् सोमाय नमः।

Candra: ॐ som somāya namaḥ.

Ik buig tot Chandra.

दुर्गा: ॐ श्री दुर्गायै नमः।

Durgā: ॐ śrī durgāyai namaḥ.

Ik buig tot Durga.

गणेश: ॐ गं गणपतये नमः।

Gaṇeśa: ॐ gaṃ gaṇapataye namaḥ.

Ik buig tot de heer van allen (Ganesha).

हंस: ॐ परम्ह्न्साय नमः।

Haṃsa: ॐ paramhansāya namaḥ.

Ik buig tot de hoogste zwaan (Hamsa).

हनुमान: ॐ श्री हनुमते नमः।

Hanumāna: ॐ śrī hanumate namaḥ.

Ik buig tot Hanuman.

हयग्रीव: ॐ हयग्रीवाय नमः।

Hayagrīva: ॐ hayagrīvāya namaḥ.

Ik buig tot Hayagriva.

इन्द्र: ॐ इन्द्राय नमः।

Indra: ॐ indrāya namaḥ.

Ik buig tot Indra.

काली: ॐ श्री काल्यै नमः।

Kālī: ॐ śrī kālyai namaḥ.

Ik buig tot Kali.

केतु: ॐ कं केतवे नमः।

Ketu: ॐ kaṃ ketave namaḥ.

Ik buig tot Ketu.

कृष्ण: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।

Kṛṣṇa: ॐ namo bhagavate vāsudevāya.

Ik buig tot de goddelijke zoon van Vasudeva (Krishna).

लक्ष्मी: ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः।

Lakṣmī: ॐ śrīṃ lakṣmyai namaḥ.

Ik buig tot Lakshmi.

लक्ष्मीनारायण: ॐ श्री लक्ष्मीनारायणाय नमः।

Lakṣmī-nārāyaṇa: ॐ śrī lakṣmī-nārāyaṇāya namaḥ.

Ik buig tot Lakshmi-Narayana (Lakshmi en Vishnu).

मंगल: ॐ अं अंगारकाय नमः।

Maṅgala: ॐ aṅ aṅgārakāya namaḥ.

Ik buig tot Mangala.

नवग्रह: ॐ सूर्यादि नवग्रह देवेभ्यो नमः।

Navagraha: ॐ sūryādi navagraha devebhyo namaḥ.

Ik buig tot de negen goddelijke graha’s, die beginnen met Surya.

पार्वती: ॐ श्री पार्वत्यै नमः।

Pārvatī: ॐ śrī pārvatyai namaḥ.

Ik buig tot Parvati.

पृथिवी: ॐ पृथिव्यै नमः।

Pṛthivī: ॐ pṛthivyai namaḥ.

Ik buig tot Moeder Aarde (Prithvi).

राधा: ॐ राधिकायै नमः।

Rādhā: ॐ rādhikāyai namaḥ.

Ik buig tot Radha.

राधाकृष्ण: ॐ श्री राधाकृष्णाय नमः।

Rādhā-kṛṣṇa: ॐ śrī rādhā-kṛṣṇāya namaḥ.

Ik buig tot Radha-Krishna.

राहु: ॐ रं राहवे नमः।

Rāhu: ॐ raṃ rāhave namaḥ.

Ik buig tot Rahu.

राम: ॐ रं रामाय नमः।

Rāma: ॐ raṃ rāmāya namaḥ.

Ik buig tot Rama.

शनि: ॐ शम शनैश्चाराय नमः।

Śani: ॐ śam śanaiścarāya namaḥ.

Ik buig tot Shani.

सरस्वती: ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः।

Sarasvatī: ॐ aiṃ sarasvatyai namaḥ.

Ik buig tot Sarasvati.

सीता: ॐ सीतायै नमः।

Sītā: ॐ sītāyai namaḥ.

Ik buig tot Sita.

सीताराम: ॐ श्री सीतारामाय नमः।

Sītā-rāma: ॐ śrī sītā-rāmāya namaḥ.

Ik buig tot Sita-Rama.

शिव: ॐ नमः शिवाय।

Śiva: ॐ namaḥ śivāya.

Ik buig tot Shiva.

शुक्र: ॐ शुम शुक्राय नमः।

Śukra: ॐ śum śukrāya namaḥ.

Ik buig tot Shukra.

सूर्य: ॐ घृणिः सूर्याय नमः।

Sūrya: ॐ ghṛṇiḥ sūryāya namaḥ.

Ik buig tot Surya.

तुलसी: ॐ श्री तुलस्यै नमः।

Tulasī: ॐ śrī tulasyai namaḥ.

Ik buig tot Tulsi.

उमामहेश्वर: ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः।

Umāmaheśvara: ॐ śrī umā-maheśvarāya namaḥ.

Ik buig tot Uma-Maheshvara (Parvati en Shiva).

वरुण: ॐ वं वरुणाय नमः।

Varuṇa: ॐ vaṃ varuṇāya namaḥ.

Ik buig tot Varun.

विष्णु: ॐ नमो नारायणाय।

Viṣṇu: ॐ namo nārāyaṇāya.

Ik buig tot Narayana (Vishnu).

यम: ॐ यमाय नमः।

Yama: ॐ yamāya namaḥ.

Ik buig tot Yama.

Lakshmi mantra’s

ॐ नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते।
शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते॥

ॐ namastestu mahāmāye śrī-pīṭhe sura-pūjite;
śaṅkha-cakra-gadā-haste mahālakṣmī namo’stute.

Ik begroet u, o grote bron van alle energieën, zetel van rijkdom, zij die vereerd wordt door alle hemelse wezens/wijzen. Ik buig tot Maha Lakshmi, zij die de schelphoorn, discus en knots in haar handen houdt.

ॐ पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि।
परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते॥

ॐ padmāsana-sthite devi parabrahma-svarūpiṇi;
parameśi jaganmātar-mahālakṣmī namo’stute.

O goddelijke vrouwelijke gedaante die standvastig op een lotusbloem zetelt, o zij die verschillende gedaantes van de hoogste Brahman aanneemt. O hoogste heerser, moeder van het universum, Maha Lakshmi, ik buig tot u.

ॐ सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी।
सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते॥

ॐ sarvajñe sarva-varade sarva-duṣṭa bhayaṃkarī;
sarvaduḥkha-hare devī mahālakṣmī namo’stute.

O zij die alles weet, die iedereen zegent en die alle kwade wezens de stuipen op het lijf jaagt. O goddelijke vrouwelijke gedaante die alle verdriet wegneemt; ik buig tot u, o Maha Lakshmi.

ॐ सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनि।
मन्त्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते॥

ॐ siddhi buddhi prade devī bhakti mukti pradāyini;
mantra mūrte sadā devī mahālakṣmī namo’stute.

O goddelijke vrouwelijke gedaante die bovenzinnelijke gaven, wijsheid, toewijding en verlossing schenkt. O devi die altijd in de vorm van mantra’s verschijnt; ik buig tot u, o Maha Lakshmi.

Krishna mantra’s

ॐ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं।
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्॥

ॐ mūkaṃ karoti vācālaṃ paṃguṃ laṃghayate giriṃ;
yatkṛpā tamahaṃ vande paramānanda mādhavam.

Zoals u stemlozen welbespraakt maakt en kreupelen bergen doet beklimmen; wees zo ook genadig op mij. Ik eer u, o Madhava, allerhoogste gelukzaligheid.

ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्।
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्॥

ॐ vasudeva-sutaṃ devaṃ kaṃsa-cāṇūra-mardanam;
devakī-paramānandaṃ kṛṣṇaṃ vande jagadgurum.

De zoon van Vasudeva, de moordenaar van Kamsa en Chanura, de grootste gelukzaligheid van Devaki; ik vereer die Krishna, die de leraar van de wereld is.

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare;
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare.

(Hare kan worden vertaald als “wegnemen”. In deze mantra wordt de naam van Krishna en Rama bezongen met de intentie om hen te verzoeken alle negatieve energieën weg te nemen.)

Maha mrityunjaya mantra

De maha mrityunjaya mantra (Sanskriet: महा मृत्युञ्जय मन्त्र, mahā mṛtyuñjaya mantramahā “grote”, mṛtyuñjaya “overwinning van de dood” en mantra “spreuk”) is een mantra die zeer krachtig is voor het verkrijgen van een goede gezondheid en verlossing van moeilijkheden, kwade energieën, ziektes en dergelijke. De maha mrityunjaya mantra wordt gezien als de grootste verlichter van kwaad en kan, net als andere mantra’s, altijd worden gereciteerd.

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

ॐ tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭi-vardhanam;
urvā-rukamiva bandhanān mṛtyor-mokṣīya māmṛtāt. – Rigveda 7.59.12

Ik eer degene met drie ogen, die de wereld geurt en ons allen verzorgt. Verlos mij van de band van moeilijkheden en begoocheling en verlos mij van de dood.