Wat is het verschil tussen jou en een pandit?

Een pandit is meestal een persoon die rituelen voor anderen verricht en religieuze tradities leidt. Hij krijgt een autoritaire positie op basis van zijn titel en is verbonden aan een bepaalde stroming, mandir of hindoeorganisatie. Zijn focus ligt vooral op het hindoeïsme als godsdienst, waarbij de nadruk meestal ligt op rituelen & tradities en het uitvoeren, leiden, begeleiden en prediken hiervan. De pandit komt vooral in beeld bij (bijzondere) religieuze gelegenheden.

Ik ben slechts een trotse hindoe die anderen graag op weg helpt in hun zoektocht. Dit doe ik onafhankelijk en ik ben niet verbonden aan een stroming. Mijn nadruk ligt op hindoe dharma als waardevolle levensleer om meer geluk, vrede en heling in het leven te ervaren. Samen met de persoon kijk ik wat bij diegene past. Dat kunnen rituelen en tradities zijn of andere aspecten van de hindoe dharma, zoals yoga, ayurveda, filosofie etc. De hindoe dharma heeft voor ieder wat wils.

Waarom vraag je geld voor je diensten?

Alles wat ik met HindoeDharma.nl doe, is mijn passie en ik krijg er veel energie van. Tegelijkertijd heb ik ook geld en middelen nodig om anderen van dienst te kunnen zijn en natuurlijk om te leven.

Al 16 jaar investeer ik dagelijks ontzettend veel tijd, geld en energie in al het werk dat ik met HindoeDharma.nl doe. Mezelf verdiepen in de hindoe dharma en anderen helpen met mijn kennis & ervaring, is iets wat ik fulltime doe. Jaarlijks besteed ik rond de €10.000 aan coaching, opleidingen en (studie)materialen om mezelf te verdiepen in de hindoeleer en op praktische manieren mijn kennis en ervaring met anderen te delen. Ook deel ik regelmatig boodschappen en warme maaltijden uit aan mensen die het minder goed hebben.

Daarnaast heb ik natuurlijk ook geld nodig om mijn vaste lasten te betalen en geld te sparen voor mijn vakanties, toekomst, pensioen en eventueel (ziekte)verlof. Verder draag ik netjes de nodige belastingen en premies af over mijn inkomen.

Hoe kan ik contact met jou opnemen?

Je kunt mij een bericht sturen via e-mail, social media, WhatsApp of Skype. Mijn contactgegevens zijn:

E-mail: Ranjita@hindoedharma.nl
Facebook: HindoeDharma.nl
Instagram: @shewillriseagain
Twitter: @shewillriseagai
WhatsApp: +31 637049176
Skype: Ranjitadevi

Internetbellen mag ook. Mocht ik niet opnemen, stuur me dan een berichtje, dan bel ik je later terug.

Ik ben vaak in India voor mijn persoonlijke ontwikkeling en opleidingen. Daarom beantwoord ik gewone telefonische oproepen en sms-berichten alleen als ik in Nederland ben.

Wat zijn jouw tips voor mensen die zich willen verdiepen in het hindoeïsme?

Leer zoveel als je kan en neem kleine stapjes. Lees bijvoorbeeld elke dag een vers van de Bhagavad Gita. Dit is één van de meest prominente teksten van de hindoe dharma en ook het meest complete hindoegeschrift. Vrijwel alle belangrijkste filosofische concepten van de hindoe dharma komen erin aan bod en het is vooral praktisch en toegankelijk. De vragen in het dialoog tussen Arjuna (de zoeker) en Krishna (het goddelijke) zijn tijdloos en zo herkenbaar! Echt een verrijking voor je leven en het beste om mee te beginnen.

1. Bhagavad Gita

Ik raad vooral de Bhagavad Gita Sadhak Sanjivani van de Indiase uitgever Gita Press aan. Deze weergeeft de verzen in het Sanskriet en geeft daarbij een zeer nauwkeurige & duidelijke vertaling én toelichting van elke vers. Deze is te verkrijgen in het Hindi en in het Engels.

2. Upanishads

Als je de Bhagavad Gita hebt gelezen, zou je bijvoorbeeld de Upanishads kunnen lezen, zoals de Katha Upanishad, Kena Upanishad, Ishavasya Upanishad, Prashna Upanishad en Taittiriya Upanishad. Het fijne van de Upanishads is dat ze relatief kort zijn en erg to-the-point. Elke Upanishad heeft een eigen thema en er zijn veel commentaren en toelichtingen beschikbaar om elke vers van de Upanishads goed te kunnen begrijpen. De meeste andere geschriften zijn erg omvangrijk en er zijn vaak weinig of geen goede toelichtingen verkrijgbaar. Als je de beginselen van de Bhagavad Gita en Upanishads begrijpt, kun je andere geschriften ook beter begrijpen. De commentaren van Adi Shankara worden vaak aanbevolen.

3. Mahabharata

Persoonlijk vind ik dat de Mahabharata de essentie en leringen van de Upanishads prachtig illustreert in talloze verhalen. Hierdoor kun je de filosofische concepten beter vertalen naar je eigen leven en naar de wereld waarin we leven. De Mahabharata is een enorm boekwerk en moeilijk te verkrijgen met een goede Engelse vertaling, maar zeker het lezen waard als je je kennis wilt verdiepen. Als je Hindi kunt, is de versie van uitgever Gita Press zeer aan te bevelen. Een goede Engelse vertaling ken ik (nog) niet, maar er is wel een leuke serie aan stripboeken van de Mahabharata verkrijgbaar in het Engels. Deze is van de uitgever Amar Chitra Katha. Films en televisieseries zijn helaas vaak gedramatiseerd en weergeven vaak niet helemaal de juiste verhalen.

4. Ramayana

Hoewel de meeste Surinaams-Hindoestanen juist meer bekend zijn met de Ramayana, vind ik zelf dat die in een later stadium aan bod mag komen. Juist de Ramayana is veel moeilijker te begrijpen, omdat er verschillende Ramayana’s zijn en elke Ramayana een eigen invalshoek heeft. Zo is de Tulsidas Ramayana (Ramacharitamanasa) geschreven vanuit het oogpunt van Tulsidas’ enorme bhakti (toewijding) aan Rama. Hij laat vele details en objectiviteit varen en focust zich op de verheerlijking van Shri Rama als goddelijke gedaante van compassie en de ideale mens. Pas als je de Valmiki Ramayana leest, merk je hoeveel verhalen en informatie er in de Ramacharitamanasa zijn weggelaten. Valmiki is namelijk vrij objectief in zijn beschrijvingen. Zowel de Ramacharitamanasa als Valmiki Ramayana zijn verkrijgbaar van de uitgever Gita Press, met Hindi en met Engelse vertaling.

5. Purana’s

Op zich zou je met de voorgaande geschriften al goede kennis kunnen hebben van de filosofische aspecten en concepten in de hindoe dharma. Mocht je daarna toch verder willen lezen, dan zou je de Purana’s kunnen lezen. Vooral de Bhagavad Purana en Devi Bhagavad Purana zijn aanraders om te lezen om je kennis nóg verder te verdiepen, als je dat wilt. Beide zijn verkrijgbaar van de uitgever Gita Press, met Hindi en met Engelse vertaling.

6. Yoga, Ayurveda, Jyotisha

Wil je je verdiepen in meer praktische wetenschappen, dan zijn de boeken van Bihar Yoga Publications enorme aanraders als het gaat om yoga. Voor Ayurveda zijn de boeken van David Frawley zeer aan te raden. David Frawley behandelt ook e.e.a. qua Jyotisha in zijn boeken en verder zou je voor Jyotisha ook kunnen kijken naar boeken van Hart de Fouw of Komilla Sutton. Al deze boeken zijn te verkrijgen in het Engels of met Engelse vertaling. De fundamentele boeken van deze praktische wetenschappen zijn een stuk moeilijker te begrijpen zonder goede leraar, begeleiding en oefening. Vandaar dat ik de boeken van deze geleerde schrijvers aanraad. Zij hebben zich jarenlang verdiept in de fundamentele boeken en hun kennis in toegankelijke taal gedeeld.

Wat is het verschil tussen jou en een pandit?

Naar mijn mening is er een groot verschil tussen mij en een pandit.

Een pandit is doorgaans een religieus voorganger die rituelen voor anderen verricht en daarbij verbonden is aan een bepaalde stroming, mandir en/of hindoeorganisatie. De titel pandit (letterlijk: geleerde) kent dan ook een bepaald gezag in de hindoegemeenschap. Daarbij heeft een pandit over het algemeen een nadrukkelijk godsdienstige benadering, waarbij vaak (gelukkig niet altijd) weinig rekening wordt gehouden met de tijd, plaats en omstandigheden van de moderne samenleving en het individu zelf.

Ik geef geen leiding aan religieuze diensten en groeperingen; ik zie mezelf meer als een gewone hindoe die graag haar kennis en ervaring van het hindoeïsme met anderen deelt. Daarbij ben ik niet verbonden aan een bepaalde stroming, mandir en/of hindoeorganisatie. Ook eigen ik mezelf geen religieuze of spirituele titels toe (ik ben überhaupt niet zo van de labels). Daarbij heb ik een praktische benadering, waarbij ik manieren beschrijf om de vedische leer te kunnen toepassen in de huidige tijd, plaats en omstandigheden van de moderne samenleving en het individu zelf.

Terwijl een pandit religieuze praktijken voor anderen verricht en bepaalde regels en standaarden hanteert, begeleid en ondersteun ik hindoes en andere geïnteresseerden juist in het zelf verrichten van religieuze praktijken: op een praktische manier die rijmt op de vedische leer, past in de moderne Nederlandse samenleving waarin wij leven en ook past bij het individu zelf.

Waarom vraagt HindoeDharma.nl geld voor haar diensten?

Net als ieder mens heb ook ik geld nodig om mijn vaste lasten te betalen en geld te sparen voor mijn vakanties, toekomst en pensioen. Daarnaast maak ik de nodige kosten om HindoeDharma.nl in stand te houden (webhosting, technische applicaties, eventuele locatiehuur, materiaalkosten, drukwerk etc.) en uiteraard draag ik ook netjes de nodige belastingen en premies af over mijn inkomen. De belastingen en premies kunnen oplopen tot ruim 50% van mijn inkomen.

HindoeDharma.nl is gegroeid

HindoeDharma.nl is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Het kost dan ook veel tijd om HindoeDharma.nl te onderhouden, alle diensten te verrichten en activiteiten te organiseren.

Jarenlang heb ik dit gecombineerd met een 40-urige onderneming of baan, om de activiteiten van HindoeDharma.nl zo vrijwillig en non-commercieel mogelijk te houden. Je kunt je wel voorstellen dat dit op een gegeven moment z’n tol eiste. Ik rende mezelf voorbij, had nauwelijks contact met mijn familie en vrienden en was regelmatig overspannen. Op een gegeven moment stond ik voor de vraag: kiezen of delen?

Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt en besloten mijn vaste baan op te zeggen, minder ondernemersopdrachten aan te nemen en HindoeDharma.nl onderdeel te maken van mijn onderneming. Op deze manier kan ik HindoeDharma.nl voortzetten en de kennis van het hindoeïsme blijven delen zonder mijn privéleven en welzijn op te offeren.

Mailen, bellen, vragen stellen en reageren op artikelen blijft natuurlijk gratis. Het zijn met name de astrologische consulten, workshops, masterclasses, cursussen, privélessen en coachings waarvoor ik een bijdrage vraag.

Ik streef ernaar de HindoeDharma.nl-activiteiten zo goedkoop en laagdrempelig mogelijk te houden.

Gebruikt HindoeDharma.nl astrologieboeken of software?

Beide. HindoeDharma.nl gebruikt software om nauwkeurige berekeningen te kunnen maken en boeken om de astrologische kaarten te kunnen analyseren en interpreteren. HindoeDharma.nl gebruikt voornamelijk de toonaangevende geschriften van de vedische astrologen Parashara, Varahamihira, Mantreshwara en Bhrigu.

Waar haalt HindoeDharma.nl haar kennis vandaan?

De kennis die ik op HindoeDharma.nl deel, haal ik uit de hindoegeschriften. Ik heb ongeveer 10 jaar lang bijna dagelijks verschillende hindoegeschriften gelezen en bestudeerd. Daarbij ben ik begonnen met de Bhagavad Gita en bepaalde Upanishads, waarna ik met name de Ramacharitamanasa, Valmiki Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Purana, Devi Bhagavad Purana, Garuda Purana, Vishnu Purana en commentaren van wijzen op deze geschriften ben gaan lezen om mijn kennis te vergroten.

Daarna ben ik de hindoegeschriften vooral thematisch gaan bestuderen, waarbij ook de vier veda’s, andere Upanishads, Brahmana’s, Smriti’s en Purana’s aan bod kwamen. Vooral omstreden onderwerpen als het kastenstelsel, de positie van de vrouw, uitgebreide rituelen en overlijdensrituelen hebben mij in het begin zeer geboeid. De laatste jaren houd ik mij echter meer bezig met het hindoeïsme als leefwijze en de toepassing van de vedische leer, waarbij ik deze kennis voor mezelf probeer te vertalen naar de moderne samenleving. Ik ben nu dan ook meer bezig met het toepassen van de kennis die ik heb opgedaan en het vertalen van deze kennis naar praktische ervaringen, om er nog meer uit te halen.

Sinds de afgelopen jaren houd ik mij voornamelijk bezig met het bestuderen van de Patanjali Yoga Sutra’s en Brihat Parashara Hora Shastra.

Bronverwijzingen

In het begin was ik erg goed in het onthouden van exacte verzen en bronnen, maar naarmate ik meer hindoegeschriften ben gaan lezen en mijn hbo-studie er ook nog eens bij kwam, is die exacte kennis vervaagd. Daardoor weet ik niet altijd meer de exacte bron van de kennis die ik in een artikel of lezing deel. Vaak zijn het ook meerdere bronnen, aangezien bepaalde kennis in meerdere geschriften voorkomt. Meestal weet ik nog wel het geschrift en de context, maar niet exact welke vers of bladzijde.

Weet ik nog wel waar ik het heb gelezen, dan zet ik de bron bij het artikel. Mocht je twijfels hebben, dan mag je me natuurlijk altijd mailen. Vaak weet ik nog wel waar het ongeveer staat en/of in welk verhaal of welke context, dus wellicht komen we er samen wel uit als je het echt graag wilt weten. Ik kan ook desnoods een en ander opzoeken in mijn bibliotheek, maar daar heb ik helaas niet altijd tijd voor, aangezien het veel tijd vergt.