De aarti (Sanskriet: आरती, āratī, van आरात्रिक, ārātrika, “licht dat ’s nachts wordt bewogen”) is een ritueel waarbij licht wordt geworpen op een persoon, symbool, beeld, heiligdom of ander “iets” dat van een bepaalde waarde is. Bij puja’s vindt dit ritueel plaats nadat alle andere offerrituelen zijn voltooid.

Wanneer we aarti doen van het Goddelijke zingen we meestal devotionele liederen. De aarti-liederen per goddelijke gedaante vind je hieronder. Als je deze te moeilijk vindt, kun je ook een universele mantra of een mantra van de desbetreffende goddelijke gedaante gebruiken in plaats van het devotionele aarti-lied.